ALL CAPONE STRAJH TRIO

levo sreda desno navigator
koncert
Nastopajo: Mirko Vincetic - Polic (violina), Bojan Cvetreznik (viola), Ivan Sostaric (violoncelo) Umetniski vodja: Gregor Strnisa