RDECA KAPICA PO NASE

levo sreda desno navigator
igra
Rezija: Karmen Persak, Tanja Somer;
Igrajo: clani Dramske skupine gimnazije in Srednje kemijske sole iz Rus